Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti i celoživotného vzdelávania.

      Pri príležitosti tohto dňa sa vyučovanie v našej základne škole nieslo v duchu cudzích jazykov. Žiaci si v školskom rozhlase vypočuli príspevok, ktorý prečítala Sabina Michlianová (7.A), Ódu na radosť od Fridricha Schillera, ktorá je zároveň aj hymnou EÚ a pozdravy v rôznych európskych jazykoch.

Žiaci 6.B a 8.B triedy  prechádzali po jednotlivých triedach a ponúkli svojim spolužiakom hovorené slovo v jazykoch členských štátov Rady Európy. Učebňa CJ sa premenila na miesto zaujímavých aktivít. Tu si žiaci 5. – 9.  ročníka overili doposiaľ získané poznatky i skúsenosti a zároveň nadobudli nové. Všetci si uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov,  že učiť sa  dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti. Majú  pružnejšie myslenie. Riaďme sa preto slovami nemeckého filozofa: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

Mgr. Zuzana Hauzerová

Album s fotografiami nájdete TU!