Deň mlieka

Svetový Deň mlieka si pripomenuli aj naši žiaci 1.-2. ročníka.

V tento deň sa dozvedeli viac o spôsobe života kravičiek. V prezentácii si pozreli proces ako sa mlieko dostáva až k nám spotrebiteľom, ale aj aký význam má pre naše zdravie. Svoje poznanie si doplnili aj ochutnávkou mlieka, mliečnych výrobkov a v tento deň aj svojou „mliečnou desiatou“. Poznatky z tohto zážitkového vyučovania si overili v tematickom pracovnom liste. V závere sa naučili básničku o mlieku a vyrobili si z papiera svoju kravičku.

Veríme. že ich maškrtné jazýčky si na dobrotách z mlieka pochutnajú aj častejšie.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. 1. -2. ročníkov