Najúspešnejší v Nitrianskom kraji v športových súťažiach

Minulý školský rok 2018/2019 bol pre našich športovcov mimoriadnym – úspešne sa zúčastnili mnohých súťaží a tým dokázali, že šport je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole. Mimoriadne výsledky sa ukázali pri celkovom hodnotení základných škôl v Nitrianskom kraji, kde sme získali PRVENSTVO 🙂 Všetkým srdečne BLAHOŽELÁME !

Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali: Mgr. Peter Sporni, Mgr. Mikuláš Kucsera, Mgr. Marek Horňáček, Mgr. Iva Mányová, Mgr. Alexandra Horňáková, Mgr. Erika Podoláková, Mgr. Timea Garajová.