Podpora našich žiakov

Podpora našich žiakov v každej oblasti ich záujmu a vytváranie priaznivých podmienok pre ich tréningový proces nám prináša radosť z vynikajúcich výsledkov, ktoré naši žiaci dosahujú.

Po prázdninách sa ako prvý prišiel pochváliť náš výborný tenista Adam Solčan, ktorý sa hrdí titulom majstra Slovenska.

Gratulujeme a tešíme sa!