Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka

bola tento školský rok nozaj SLÁVNOSTNÁ, lebo sa konala v Cisársko – kráľovskej jazdiarni. Aj napriek tomu, že streda 26.6.2019 bola horúca, priestor jazdiarne sa zaplnil milujúcimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, kamarátmi, učiteľkami a učiteľmi našich lúčiacich sa deviatakov.

Na pódium nastúpili tri triedy v sprievode svojich malých kamarátov z 1. ročníkov: 9.A s triednou pani učiteľkou Mgr. Soňou Móriczovou, 9.B s Mgr. Katarínou Šupalovou a 9.C s Mgr. Ľudmilou Prednou. Slávnosť otvorili úžasné mladé speváčky Ninka Hechtová a Katrin Klobučníková, potom nasledovalo poďakovanie rodičom a učiteľom žiakov v podaní Patrika Kyjaneka a Michaely Matejkovej. Po príhovore pána riaditeľa triedne pani učiteľky predstavili svojich žiakov, ktorým pán riaditeľ odovzdal ako spomienku na túto slávnostnú chvíľu a na roky strávené v základnej škole knihu “Malý princ”.

Zamestnanci školy  si mohli vypočuť milé slová vďaky aj v mene rodičov v podaní Ing. Fridricha Becka.

Na záver sa deviataci rozlúčili spoločnou piesňou “Spolu” od Ďuricu. V tejto slávnostnej chvíli sa za slzy nikto nehanbil, ani na javisku, ani v hľadisku.

Potom sa naši deviataci presunuli na školský dvor, kde ich už čakali spolužiaci z ostatných tried a piesňou sa symbolicky rozlúčili aj s nimi.

Milí naši deviataci, do ďalších rokov štúdia na strednej škole vám prajeme všetko dobré a nech naša základná škola zostane pre vás krásnou spomienkou na detstvo.

Album s fotografiami nájdete TU!