Projektové stretnutie v Poľsku

Supeeer!!! Inak sa ani nedá odpovedať na klasickú otázku: “Ako bolo vo Varšave?”.  
Bilaterálny  projekt medzi našou a poľskou školou má už svoju históriu. Spolupráca medzi nami má kvalitatívne vzrastajúcu tendenciu. Po tretíkrát vycestovalo 10 žiakov našej školy v dňoch 7. – 11.06.2019  spoznávať kultúru, životný štýl a krásu Poľska. V tomto roku  sme okrem Varšavy boli na výlete v Krakove a pochutnali sme si na sladkých  výrobkoch  svetoznámej čokoládovej firmy E Wedel. Rodičia hosťujúcich žiakov ocenili spontánnosť našich detí, komunikačné zručnosti  v angličtine a dúfajú, že budú mať šťastie privítať naše deti aj na budúci školský rok.
Tešíme sa, že nielen naši žiaci, ale aj rodičia, majú stále viac chuť podporovať  školské aktivity detí  takéhoto charakteru a veríme, že v budúcnosti slovo “Supeeer!” bude opäť znieť z úst zúčastnených detí tak, ako tomu bolo teraz.

Mgr. M. Luptáková