Žiacky juniáles

Dňa 14. 6. 2019  sa uskutočnil  4. ročník žiackeho juniálesu v školskej jedálni našej školy. Celý juniáles mal nádych plesu, pretože bol obohatený kultúrnym programom, chutným občerstvením, perfektnou hudbou, voľbou kráľovnej a kráľa plesu a samozrejme nesmela chýbať ani tombola. Nálada bola úžasná a všetci sme sa vytancovali do sýtosti.
Ďakujeme vedeniu našej školy, že nám umožnila zrealizovať túto akciu, koordinátorke školského parlamentu, učiteľom, vychovávateľkám a rodičom, ktorí nám pomáhali a podporovali nás.

žiačky školského parlamentu

Pozrite si album s fotografiami!