Vyhodnotenie matematickej súťaže MAKSÍK v šk. roku 2018/2019

Do súťaže Maksík sa v  školskom roku 2018/2019  zapojilo 51 žiakov  1. stupňa.  Žiaci počas celého školského roka riešili rôzne zábavné matematické úlohy v rámci 5. súťažných kôl. Úlohy neboli jednoduché, ale naši žiaci sa statočne popasovali s príkladmi  a na základe pridelených bodov  získali diplom Múdreho Maksáčika.Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali žiaci, ktorí sa svojimi výsledkami zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov. V Kategórii Maksík 2, 3, 4 to boli žiaci, ktorí získali viac ako 110 bodov.

V jednotlivých kategóriách to boli nasledovní žiaci:

Maksík 2 :
2.A:    Michal Gašparík
2.B:    David Oškerský, Sofia Mančíková
2.C:    Leonard Druga

Maksík 4:
4.B:    Andrej Gazdík, Daniel Prutkay
4.C:   Michal Filo