Olympiáda ANJ pre 3. a 4. ročníky

Dňa 5. júna 2019 sa na ZŠ G. Bethléna uskutočnil 11. ročník mestského kola olympiády v anglickom jazyku pre tretie a štvrté ročníky s názvom: „Aj my chceme mať olympiádu.“
Súťaž, ktorá pozostávala z rovnakých častí ako olympiáda starších žiakov, mala vysokú úroveň – najvyššiu zo všetkých ročníkov.  Zúčastnili sa jej traja naši žiaci zo 4. ročníka, ktorí sa umiestnili následovne: Matej Zattovicz – 1.miesto, Danny van Geest – 1. miesto, Zuzana Lojková – 3. miesto. Pre súťažiacich to bola skvelá príležitosť zabojovať proti konkurencii žiakov z iných škôl a zároveň obrovská motivácia obohacovať sa v jazykových zručnostiach.

Mgr. Adela Semanová