Jesenné slávnosti v našej škole

Každoročne sa v polovici októbra otvárajú brány našej školy, aby na jesenných slávnostiach privítali celú našu školskú rodinu. Napriek tomu, že sa pani Jeseň ohlásila nepríjemným počasím, zišli sme sa opäť v hojnom počte. Priestory školy sa zaplnili strigami, bosorákmi i krásne vyzdobenými tekvicami.

Porota, ktorú tvorili učitelia, rodičia i žiaci, mala s ich vyhodnotením ťažkú prácu. Napokon si najvzácnejšie trofeje zobrali nasledovní žiaci:

V kategórii „NAJKRAJŠIA STRIGA“ :

N. Antalíková, L. Hamranová, A. Hozlárová, T. Virágová, S. Šándorová, S. Mészárosová, B. Farkaš, E. Starzyková, K. Abrahámová, E. Mešterová, L. Mináriková a V. Nozdrovický.

V kategórii „NAJKRAJŠIA  TEKVICA“: 

  • v súťaži tried 1.-4.ročníka:

1.miesto: Lara Hamranová

2.miesto: Alexandra Ledzényiová

3. miesto: Simona Mészárosová

  • v súťaži tried 5.-9. ročníka:

1.miesto: Romana Hozlárová, Jakub Bednárik, Patrik Makai

2. miesto: Netty Kubicsková, Natály Dudášová, 8. C  trieda

3. miesto: Viktória Kráľová, 9. A trieda

V kategórii „Ovocníček“ ocenenie získal Kevin Greš  a Alexandra Ledzényiová.

Ďalší ocenení boli: V. Mézes, K. Masarovičová, M. Kačová, V. Mravíková, V. Kaszásová, R. Ryšavá, L. Vida, V. Harišová, V. Szombatiová, E. Kukučková, B. Bogdanová, A. Soboňová, M. Petík, L. Ninisová, M. Vargová a kolektív  5. B triedy.

O príjemnú atmosféru sa so svojím kultúrnym programom postarali žiaci pod vedením Mgr. K. Takácsovej a S. Móriczovej. Pani učiteľky a pani vychovávateľky zaujali deti zábavnými súťažami. Ako správni hostitelia sme nezabudli  ani na chutné koláčiky, ktoré s láskou pripravili naše šikovné mamičky či babičky. Poďakovanie patrí nielen im, ale aj našim pani kuchárkam, ktoré pripravili pravú jesennú špecialitu – pečenú tekvicu a žiakom zo 7.B triedy, ktorí sa postarali o rýchlu registráciu účastníkov slávností.

Album s fotografiami nájdete TU!

                                                                                                     Mgr. Vlasta Oravcová