Volejbalistky opäť úspešné

Po celoročnom snažení a vynikajúcich výsledkoch sa naše volejbalistky zúčastnili majstrovstiev Slovenska MINI COOL VOLLEY, ktoré sa uskutočnili 14.-15.6. 2019 v Poprade za prítomnosti 8 najlepších družstiev z celého Slovenska.
Naša škola ZŠ Nábrežná sa po prebojovaní na MS z vyše 200 prihlásených základných škôl umiestnila na vynikajúcom 5.mieste. Ďakujeme a gratulujeme žiačkam: Lilien Macákovej, Tamare Beňovskej, Laure Stankovej, Karin Banásovej a Ladislave Blahovej a trénerkám Erike Podolákovej a Alexandre Horňákovej za celoročnú prácu. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom Macákovým za pomoc a povzbudzovanie počas jednotlivých zápasov.