Občianska náuka trochu inak

Po úspešnom absolvovaní 1. ročníka kvízu z občianskej náuky o Nových Zámkoch sa naši šiestaci zúčastnili 4.6. a 7.6.2019 dvoch exkurzií, kde si prehĺbili svoje nadobudnuté poznatky absolvovaním prehliadok miest, o ktorých sa doteraz učili.

6.A trieda sa  ako víťazný tím zúčastnila s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Hauzerovou a PaedDr. Miroslavou Mičíkovou exkurzie  mesta Nitry, navštívili Nitriansky hrad, absolvovali prehliadku a zároveň strávili príjemný deň.

Následne sa žiaci 6.B a 6.C triedy spolu s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Hauzerovou a Mgr. Zuzanou Kreps zúčastnili 7.6.2019 prehliadky mesta Nové Zámky s odborným výkladom, ktorý im poskytol pán Alexander Štrba.

Účastníci sa tešia na ďalší ročník kvízu z OBN, ktorý sa na základe ich pozitívnej skúsenosti môže stať do budúcnosti tradíciou, ako aj ďalšou motiváciou spoznávania nášho regiónu.

Video 1 s fotografiami nájdete TU!

Video 2 s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Zuzana Hauzerová