Prezentácia našej školy v zahraničí

Dňa 16.04.2019 naša škola prijala pozvanie od spriatelenej školy v Rumunsku zúčastniť sa medzinárodného sympózia pod názvom „Neformálne vzdelávanie- reality a perspektívy“. Na tejto udalosti, vedenej v anglickom jazyku, sa zúčastnilo šesť škôl, okrem miestnych, aj školy z Poľska a Talianska. Organizátori vysoko ocenili naše príspevky a vyjadrili poďakovanie za výbornú spoluprácu a za ukážky neformálneho vzdelávania, ktoré má na našej škole vysoký kredit.

PK CJ