Modrý gombík

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.
Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už šiesty rok žijú vo vojnovom konflikte.
500 000 detí z východnej Ukrajiny potrebuje pomoc. Mnohé prišli o svoje domovy, blízkych, majú problém dostať sa k čistej vode, nemôžu chodiť do školy, lebo bola zničená, alebo chodia do školy so strachom. Museli stráviť dlhé hodiny v protibombových úkrytoch. A to všetko sa deje v krajine, s ktorou máme spoločnú hranicu. Šesť rokov tu deti žijú v permanentnom strachu a neistote. Vojnový konflikt ich neobral len o materiálne veci, ale oberá ich o detstvo, ktoré si zaslúžia. Rany na duši, ktoré nevidíme, ich v noci oberajú o spánok a cez deň o zvonivý smiech.

UNICEF pomáha na Východnej Ukrajine od začiatku konfliktu. Zabezpečuje lieky, vodu, hygienické balíčky, potraviny, opravuje vojnou zničené školy a domy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny. Šesť rokov je veľmi dlhá doba, mnohé deti sa už narodili do vojny, nevedia, čo je pokojné detstvo bez neustáleho zvuku ostreľovania a bezstarostného chodenia do školy…
U nás v škole prebehla zbierka v utorok 14.5.2019. Svojimi príspevkami sme podporili deti, ktoré to naozaj potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli! Vyzbierali sme 217,31€.