Pod digitálnou oblohou vo hvezdárni v Hurbanove

Naši piataci v dňoch 7.5. a 15.5.2019 navštívili Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove.

Nebeská obloha sa im v plnej kráse ukázala v digitálnom planetáriu, v ktorom sa žiaci cítili ako astronómovia skúmajúci zákutia vesmíru.  Vychutnali si projekciu oblohy na projekčnú plochu, na ktorej sa zobrazovali hlbiny vzdialeného aj blízkeho vesmíru v novej digitálnej kvalite, rôzne animácie, postavy z gréckej mytológie. Nové poznatky získali aj sledovaním zaujímavých filmov o slnečnej sústave, pohyboch Zeme i histórii hvezdárne. Po skončení filmov si pozreli krásnu výstavu. Nechýbala návšteva historickej budovy hvezdárne, v ktorej sa pomocou moderného astronomického ďalekohľadu zadívali do nekonečného kozmu.

Pobyt v tejto jedinečnej hvezdárni pomohol žiakom odkryť mnohé záhady nášho čarovného vesmíru.

Mgr. Leóna Merašická