Hurá, už viem čítať

Pasovanie prvákov za čitárov školskej knižnice Trojruža.

Naši prváci už poznajú všetky písmená abecedy. Naučili sa ich čítať aj písať. Šlabikár  odložili do poličky. Odteraz už zvládnu prečítať každý text, či z čítanky, alebo z rozprávkovej knižky. Preto v piatok 10- teho mája boli pasovaní za čitárov  našej školskej knižnice Trojruža. Slávnostne im bol odovzdaný čitateľský preukaz. Pani učiteľky uviedli malých čitárov do kráľovstva kníh, do ktorého si  môžu chodiť každý pondelok požičať knihy podľa vlastného výberu. Ten, kto prečíta najviac kníh, stane sa najlepším čitateľom z triedy a bude ocenený rozprávkovou knižkou.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. 1. ročníkov