Slávik Slovenska 2019

Dňa 9.5.2019 sa konalo okresné kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska v MO MS na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.
Našu školu v interpretácii ľudových piesní reprezentovali žiačky Lianka Ševčíková, Sabínka Michlianová a Ninka Hechtová. V silnej konkurencii žiakov z novozámockého okresu získala Lianka Ševčíkova krásne 2.miesto v 1.kategórii a Sabínka Michlianová v 2.kategórii získala 3.miesto.
Všetkým trom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a zároveň gratulujeme k dosiahnutému úspechu.