Biologická olympiáda- kategória D

Dňa 25.4. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Súťaž má dve nezávislé časti – projektovú časť  a teoreticko-praktickú časť. 
Mali sme zastúpenie v obidvoch častiach a naši žiaci dosiahli výborné výsledky. V teoreticko-praktickej časti sa darilo všestranne nadanej žiačke Alexandre Ledzényiovej zo 7.C, ktorá obsadila 1. miesto a Hanke Halienkovej zo 7.A, ktorá sa umiestnila na krásnom 4. mieste.

V projektovej časti súťažil Samuel Paluk zo 6.A. So svojím projektom skončil na peknom 8. mieste.

Našim šikovným žiakom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.