Máme víťaza a množstvo úspešných riešiteľov v matematických súťažiach

Žiaci našej školy  v tomto školskom roku opäť potvrdili, že sa kamarátia aj s matematikou a dosiahli viacero výborných umiestnení v matematických olympiádach a v Pytagoriáde.

Najvýraznejšie úspechy dosiahol Jakub Guľaš z 5.B, ktorý v okresnom kole Pytagoriády nenašiel premožiteľa a suverénne vyhralv  okresnom kole matematickej olympiády obsadil krásne 2. miesto. „Medailové“ umiestnenie dosiahli aj ďalší žiaci – Alexandra Ledzényiová zo 7.C – 3. miesto v OK MO, Oliver Štofko z 3.B  – 3. miesto v OK  Pytagoriády.

Úspešnými riešiteľmi matematickej olympiády boli aj nasledovní žiaci:
Alexandra Hozlárová/6.B/ – 5. miesto
Patrícia Poláková /6.B/ – 12.  miesto
Alexandra Ledzényiová  /7.C/ – 12. miesto
Emma Šillová /7.A/ – 15. miesto

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý  žiaci vypočítajú dané príklady. S nástrahami úloh i s časom sa výborne popasovali nasledovní žiaci:
Nela Mandíková /3.C/  – 4. miesto
Marek Petík /3.B/ – 14. miesto
Danny van Geest /4.B/  – 4. miesto
Lukáš Abrahám /4.A/ – 8. miesto
Sebastián Žatko /4.B/ – 15. miesto
Kristína Demová /4.D/ – 22. miesto
Martin Halmeš/5.B/ – 9. miesto
Sebastián Szabó / 8.C/ – 9. miesto
Emma Šillová /7.A/ – 9. miesto
Karin Abrahámová /7.A/ – 9. miesto
Tomáš Lencsés /7.B/ – 21.miesto

Všetkým šikovným matematickým hlavičkám ďakujeme za vzornú  reprezentáciu školy a krásne výsledky.