Akadémia cudzích jazykov… alebo čo nás obohacuje

V dnešnom svete je znalosť cudzích jazykov veľmi dôležitá. „Keď sa s cudzincom rozprávate jazykom, ktorému rozumie, prihovárate sa jeho hlave. Ak s ním hovoríte jeho rodným jazykom, prihovárate sa jeho srdcu.” (Nelson Mandela)

Keďže je naša škola zameraná aj na cudzie jazyky,  snaží sa okrem vyučovania zapájať žiakov do projektov, v ktorých môžu svoje znalosti naplno využiť, a teda prihovárať sa cudzincom ich srdcu. Takto môžu nadväzovať nové priateľstvá, môžu otvárať dvere do sveta nových možností a cítiť sa všade ako doma.

To, že sú k tomu cieľu veľmi blízko, predviedli naši žiaci pod vedením pani učiteliek na Akadémii cudzích jazykov v Cisársko-kráľovskej jazdiarni dňa 25. 4. 2019.  Svojim najbližším sa malí i veľkí predstavili bohatým a  pestrým kultúrnym programom. V dramatických, pohybových a  speváckych predstaveniach  ukázali, že učiť sa ďalší jazyk nie je len učením iných pomenovaní, ale aj nahliadnutím do kultúry rôznych národov. V našom prípade do anglického, španielskeho, nemeckého či ruského.

Výsledok úsilia žiakov a  ich pedagógov boli odmenené búrlivým potleskom a standing ovation. Sme nesmierne radi, že sa vám program páčil 🙂

Album s fotografiami nájdete TU!

Akadémia cudzích jazykov – video