Žiacka vedecká konferencia ŽIVEKO v Nitre

Dňa 15.4. sa v rámci osláv Dňa Zeme konala v Nitre Žiacka vedecká ekologická konferencia ŽIVEKO. Uskutočnila sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF. Podmienkou účasti na konferencii bola tvorba vedeckého článku s ekologickou tematikou a výroba  posterovej prezentácie.

Úloha to nebola ľahká, ale žiaci 4.C triedy, ktorí zároveň  navštevujú krúžok Ekožiačik, sa jej zhostili bravúrne. Pod vedením p. uč. Mgr. Renáty Gorilákovej sa počas troch mesiacov venovali téme o pôde.  Prostredníctvom rôznych aktivít, pozorovaní, pokusov, zbieraní údajov a práce deti  vytvorili článok pod názvom „Pôda – poklad pre všetkých“. Cieľom výskumu bolo poukázať na problematiku dôležitosti pôdy a jej významu  pre všetky živé organizmy a pre ľudstvo. Okrem toho vypracovali posterovú prezentáciu, ktorou danú tému prezentovali na konferencii.Po privítaní účastníkov hlavnými organizátormi konferencie prebehlo slávnostné otvorenie. Po uvítaní prišla na rad najzaujímavejšia časť pre deti, a to prednáška, kde  vystúpili dvaja pozvaní hostia s atraktívnou a živou prezentáciou, na ktorej predviedli ohurujúcu fyzikálnu show. Po nej nasledovalo občerstvenie pri živej hudbe. Potom prišla  chvíľa, keď sa deti odobrali do jednotlivých sekcií. Každý vedecký tím v krátkosti predstavil svoju súťažnú tému. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4.C triedy:

  1. Michal Filo
  2. Matúš Vozár
  3. Zoja Lea Čeh
  4. Diana Klučková
  5. Liana Babicza
  6. Martin Matunák

Nakoniec odborná porota slávnostne vyhlásila víťazov. Náš vedecký tím získal skvelé 3. miesto. Z výhry mali deti veľkú radosť,  odchádzali domov obohatené o novú skúsenosť a plné nezabudnuteľných zážitkov.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. R. Goriláková