Učíme sa plávať – predplavecký výcvik našich prvákov

To, že vedieť plávať je ďalšia gramotnosť vedia nielen rodičia, ale už aj naši prváci. Preto sa v termíne od 8.- do 12.apríla  zúčastnili predplaveckého výcviku v krytej plavárni v Nových Zámkoch.
Pod vedením tréneriek plávania -Moniky Kovácsovej a Andrey Královicsovej  sa postupne začali oboznamovať  a niektorí  zdokonalovať v plávaní. Žiaci prichádzali každý deň  s úsmevom a radosťou na plávanie. Zodpovedne počúvali pani trenérky a usilovne trénovali do posledných síl. Odmenou im bol ich osobný výkon a MOKRÉ VYSVEDČENIE.      

Výborná spolupráca medzi rodinou a školou sa prejavila aj tu. Rodičia, ba i starí rodičia ochotne prišli pomôcť  pri sušení vlasov, za čo im aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Album s fotografiami nájdete TU!

pani učiteľky  1.ročníkov