Poznaj svoje mesto

Dňa 10.4.2019 sa žiačky 8. ročníka zúčastnili súťaže organizovanej mestom Nové Zámky: Poznaj svoje mesto. Boli to dievčatá: Bibiána Blanárová, Andrea Borbélyiová a Karen Izsáková, ktoré získali krásne tretie miesto. Pripravovala ich pani učiteľka Katarína Šupalová.
Všetkým blahoželáme.