Krásny úspech našej školy

V  školskom roku 2012/2013 sa naša škola opäť zaradila medzi úspešné školy v rámci okresu i celého kraja. Potvrdzujú to i vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli žiaci našej školy v obvodných,  krajských i celoštátnych kolách predmetových olympiád a v športových súťažiach.

V tabuľke úspešnosti škôl v predmetových olympiádach okresu Nové Zámky sme spomedzi 60 základných škôl a osemročných gymnázií skončili na 1.mieste a v rámci kraja na vynikajúcom9.mieste.

Tabuľka s umiestnením : Úspechy v predmetových olympiádach okresu Nové Zámky

Tabuľka s umiestnením: Úspechy v predmetových olympiádach v Nitrianskom kraji

Za výsledky v športových súťažiach nám patrí 3.miesto v okrese a najvýznamnejší úspech dosiahli naši chlapci – 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska v hádzanej žiakov.

Za týmito úspechmi stojí nemalé úsilie našich žiakov a pedagógov, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME!