Úspech v BiO

Po úspešnom okresnom kole biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. – 9. ročníka, sa Linda Szőke zúčastnila krajského kola, ktoré  sa konalo v Nitre dňa 20.3. 2019. V teoreticko-praktickej časti sa Linda umiestnila na krásnom 9.mieste.
Našej všestranne nadanej a vytrvalej žiačke ďakujeme a želáme veľa nových úspechov!