Predplavecký výcvik druhákov

V dňoch 11. – 15. marca 2019 naši druháci absolvovali predplavecký výcvik. Profesionálny a zodpovedný  prístup tréneriek Moniky Kovácsovej a Andrey Královicsovej   boli zárukou jeho úspešného absolvovania. Deti sa tešili na každý plavecký deň a na plaváreň prichádzali s nadšením a s radosťou. Trénerky chválili ich snahu, húževnatosť, vytrvalosť a  disciplínu . V  posledný deň výcviku nám naši plavci dokázali, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Všetci žiaci predviedli , čo sa naučili, v čom sa zdokonalili a každý si hrdo niesol domov svoje MOKRÉ VYSVEDČENIE.

Organizovaním plaveckých i predplaveckých kurzov sa nám darí plniť ciele projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť našich detí.

Album s fotografiami nájdete TU!