Otvorené hodiny pre predškolákov a skúšobný zápis

Vo štvrtok 7. marca sme v našej škole privítali budúcich prváčikov a ich  rodičov. Vítal ich maskot našej školy – motýľ Vedko Edko a pozval ich na otvorené hodiny k žiakom do 1. ročníkov. Naši prváci im ukázali ako krásne vedia čítať, písať, počítať, kresliť i spievať. Predviedli, čo všetko sa naučili na hodinách anglického jazyka a ukázali , že v škole je zábava, hry aj rozprávky.

Celým vyučovaním ich sprevádzal kamarát šašo Tomáš. Ten si pre predškolákov pripravil zaujímavé úlohy, ktoré si mohli vyskúšať po otvorených hodinách. Hrali sa s číslami, obliekali a kreslili postavu, z geometrických útvarov skladali rôzne obrázky, predviedli sa v recitácii i v speve, snažili sa strihať, lepiť i viazať šnúrky. Za správne vyriešenie všetkých úloh ich šašo Tomáš obdaril milým prekvapením. Rodičia si zatiaľ mohli prezrieť priestory našej školy, poradiť sa so špeciálnou pedagogičkou, porozprávať sa s pani učiteľkami a s vedením našej školy.

Toto milé stretnutie v škole prebiehalo v príjemnej a  priateľskej atmosfére. Veríme, že si budúci prváci odniesli pekné zážitky a vzácne skúsenosti, ktoré budú môcť využiť na zápise do prvého ročníka.

Tešíme na ďalšie stretnutie pri zápise do školy 1. a 2. apríla 2019.

Album s fotografiami nájdete TU!