Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

Do literárno-výtvarnej súťaže pod názvom Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok sa mohli zapojiť všetky deti, ktoré našli v sebe túžbu objavovať krásu v Prešovskom kraji. A to boli aj naši žiaci zo 4.B triedy na hodine vlastivedy.
Vytvorili dielčie projekty – cestopisy. Súčasťou cestopisov bola vždy aj kresbička alebo fotografia navštívenej pamiatky. Svoje dielčie projekty spojili do jedného celku. Vznikla tak kolektívna práca pod názvom : Tajomstvo Prešovkého kraja. Ich kolektívna práca bola organizátormi ocenená 1. miestom. Táto súťaž sa konala pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, s ktorej pomocou a jej odborným pohľadom  vybrali výhercov súťaže.
Našim štvrtákom blahoželáme!