PROGRAMMERS v Brne

Team PROGRAMMERS sa aj tento rok zúčastnil medzinárodnej súťaže ROBOTIÁDA v Brne v dňoch 7.-8.2.2019.
Prvý deň sme mali oddychový, po výbornej večeri sme si pozreli večerné Brno z Hradu Špilberk.
Na druhý deň sme na súťaži ukázali, že sme ako team: Tomáš Lenčéš ( 7. B.),  Martin Becík (6.B), Jakub Finda (6.B) a Konrád  Račko (6.C) pripravení.
Na krúžku sme už od decembra  usilovne pracovali, postavili, naprogramovali robotov EV3. Spoločne sme ich ovládali priebežne sme si rozdeľovali úlohy.  Súťažili sme v 3 kategóriách, kde s nami súťažilo 130 teamov – až 600 súťažiacich. Organizátor nám trošku súťaž sťažil, dve kategórie spojil a základné a stredné školy hodnotil spolu. Bolo to pre nás prekvapenie, ale neodradilo nás to. Tak sme sa v našej obľúbenej súťaži „záchrana macka“  prebojovali do semifinále. Skončili sme na 8.mieste a ukázali sme tak viacerým stredným školám, že na to máme. V súťaži „rýchlostné autíčko“, ktoré  nám tento rok letelo ako šíp sme za víťazom zaostali len o 1,15 sekúnd.  A spomedzi  100 teamov to bolo 19. miesto.
Tomi, náš kapitán, sa tento rok okrem prípravy na súťaže robotov rozhodol zapojiť  aj do súťaže  Freestyle. Tu sme predstavili vlastný  model, ktorým je plne funkčná hra PINBALL, vyrobená iba z lega. Práve tento model nám priniesol ocenenie a domov sme  doniesli DIPLOM v podobe 4. miesta. Toto hodnotenie je o to vzácnejšie, že hlas nám dávali aj návštevníci Vida centra a jednoznačne náš model zaujal.
Súťaž vo VIDA science centrum v Brne  bola opäť úžasná.  Ako hostí sme  si vzali aj našich  mladších kamarátov z krúžku, ktorým sme ukázali, čo všetko vlastne súťaž znamená a o rok im pomôžeme pri ich vlastných modeloch.
Veľká vďaka patrí manželom Lenčéšovým, za prípravu a zorganizovanie účasti na súťaži.

Team Programmers