Medzinárodné jazykové projekty

Jazykové zručnosti našich žiakov úspešne  rozvíjame aj  v tomto školskom roku.
V rámci medzinárodného programu eTwinning sme  nadviazali nové zahraničné partnerstvá  so školami v Grécku, Poľsku, Španielsku, Litve a Rumunsku a pracujeme na projekte pod názvom „Improvement by Movement“. Našou  úlohou  a cieľom je umožniť žiakom spoznávať  nové krajiny, ich kultúru, zvyšovať ich jazykové kompetencie v anglickom jazyku. Zameriame sa hlavne na aktivity, ktoré vedú žiakov k pohybu a zdravému životnému štýlu v rámci školských i mimoškolských činností.
Jednotliví partneri už plnia prvé aktivity projektu s cieľom požiadať o jeho schválenie národnými agentúrami a následne pokračovať v jeho realizácii cez Erasmus+ projekt. Bližšie informácie môžete získať na stránke: https://improvement-by-movement.webnode.sk/.
Naša škola má bohaté skúsenosti s realizáciou medzinárodných jazykových projektov, či už  COMENIUS (2011-2013), ERASMUS + (2016-2018) a tradičný bilaterálny projekt Poľsko – Slovensko. V marci 2019 privítame opäť hostí z partnerskej školy neďaleko Varšavy. Priebeh a ciele projektov je možné pozrieť na web stránke našej školy v časti PROJEKTY.

Naši najmenší prváci sa v týchto dňoch zapájajú do  projektu „Easter Postcards Exchange“. Do projektu je zapojených 20 zahraničných škôl. Ich úlohou je predstaviť svoju školu, krajinu i seba, vytvoriť veľkonočný pozdrav a poslať ho partnerským školám. Už teraz sa tešíme na výmenu veľkonočných pozdravov.

Mgr. Petíková a Mgr. Luptáková