Projekt Čisté ručičky

Dňa 24.1.2019 sme mali opäť návštevu zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.
Budúce zdravotné sestričky so svojimi pani učiteľkami zavítali do 1.B a 2.A triedy a predstavili nám projekt „Čisté ručičky“ . Našich najmenších žiakov naučili, ako si správne a dôkladne umývať rúčky. Formou prezentácie si vysvetlili, prečo je umývanie rúk dôležité a spoločne s deťmi si zopakovali, kedy je dôležité si ruky umývať. Pod špeciálnou lampou sa presvedčili, či sú ich ruky naozaj čisté, zbavené všetkých bacilov. Videli, ktoré časti si neumyli dostatočne. Zaspievali si pieseň od Mira Jaroša a naučili sa novú riekanku. Na záver si mohli vyfarbiť svoje ruky a dokresliť bacily na miesta, ktoré videli pod lampou nedostatočne umyté. Ako odmenu za aktivitu dostali deti malé farebné mydielka.
Študentkám a ich pani učiteľkám veľmi pekne ďakujeme za náučnú a zábavnú hodinu plnú zážitkov a nových poznatkov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Album s fotografiami nájdete TU!

P. uč. : Erika Demová a Zuzana Petíková