RECYKLOHRY – starý mobil SEM

V rámci projektu Recyklohry sa naša škola zapojila do zberovej akcie starých mobilov. V priebehu 2 mesiacov sa nám podarilo vyzbierať 299 ks starých mobilov. V rámci Slovenska sme sa umiestnili v prvej desiatke škôl, ktoré odovzdali najviac mobilov.

Zo všetkých zúčastnených , ktorí odovzdali najviac kusov starých mobilných telefónov  získala tablet žiačka Lea Győriová z 3.A triedy (odovzdala 122 mobilov). Zároveň zo všetkých zúčastnených boli vyžrebovaní výhercovia, ktorí získali balíček od Orange SlovenskoDominik Prochádzka, p.uč. Mgr. Hedviga Kubicsková, Oliver Puk   1.A

Všetkým výhercom srdečne gratulejeme!

Mgr. R. Goriláková