Vianočné vyučovanie cudzích jazykov

Počas posledného týždňa pred vianočnými prázdninami žiaci 5.,6.,7.,a 9. ročníka trávili čas na hodinách cudzích jazykov aktivitami, ako pečenie medovníkov, spievanie nemeckých a španielskych kolied a piesní, návštevou Vianočných trhov.

Pripomenuli si význam týchto sviatkov a strávili spoločne príjemné chvíle. Veríme, že rovnako ako tento rok, tak aj budúci, sa podarí zorganizovať podobné aktivity s cieľom obohatiť žiakov o poznatky o kultúre krajín, ktorých jazyky študujú.

Video z hodiny španielčiny

Video z hodiny nemčiny

Medovníky s deviatakmi

 

Mgr. Zuzana Hauzerová