Čarovný advent 2018

Mesto Nové Zámky vyhlásilo XXIV. ročník súťaže Čarovný advent 2018, ktorej sa tradične zúčastnila aj naša škola. 14.12.2018 bolo vyhodnotenie a získali sme tri 1.miesta: 
– v súťaži o Najkrajší adventný veniec ŠKD získalo ZLATÉ PÁSMO
– vo výtvarnej súťaži kolektív žiakov – Jakub Thomas Müller 3. B, Valentína Kissová 3. B, Natália Simonicsová 5. C, Kristína Gabrielová 5. C, Lea Bartová 5. D, Sára Hulanská 1. A, Ella Borzová 1. A, Veronika Mančušková 1. A., taktiež získal ZLATÉ PÁSMO.
– našu školu v súťaži „Poznáš vianočné koledy?“ reprezentovala Daniela Ivolková zo 4.B triedy, ktorá v kategórii spev získala 1. miesto