Červené stužky

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka. Nosením červených stužiek sme vyjadrili našu solidaritu v boji proti chorobe AIDS.