Ochranárik nám priniesol ocenenie

Po roku sme sa opäť zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej MV SR Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. „Veď aj ja som záchranár“- bola téma, ktorú sa úspešne z našej školy  podarilo stvárniť a namaľovať dvom žiačkam.

V okresnom kole diplom a darček získali:
Viktória  Dikáczová  (1.B)      2.miesto   v II.katerórii
Kristína  Gabrielová  (5.C)     3.miesto   v III.kategórii

Žiačky výtvarne viedli pani učiteľka Petíková a pani vychovávateľka Benkóová. Gratulujeme Vám!