Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Jesenného zberu papiera sa zúčastnila každá trieda, aby tak prispela k ochrane našej prírody, hlavne jej lesov:

zber1

Mimoriadnu pochvalu si zaslúžia tí, ktorí za pomoci rodičov prispeli najväčším množstvom:

zber2

 Všetkým ďakujeme a dúfame, že pri jarnom zbere papiera 2013/2014 budeme takto isto úspešní !