Slávnostná imatrikulácia prváčikov

     Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia.
Slávnostný program zahájila predsedníčka  školského parlamentu Ema Mrkvicová  privítaním prítomných hostí.  Na pódium pozvala  kráľa a kráľovnú, ktorí prváčikov v doprovode žiakov 9. ročníka pasovali za žiakov našej školy. Po slávnostnom sľube a príhovore riaditeľa školy Mgr. Róberta Rudinského sme mohli vidieť a počuť samotných prváčikov s  ich roztomilým programom.

Napokon, pozrite sa sami do nášho fotoalbumu.

A aby sme nezabudli, milí prváci, milé pani učiteľky, nech vaše kroky vedú  k úspešným výsledkom ……