Šiestaci v televízii

Žiaci 6.ročníka sa dňa 2.10. 2018 vybrali do RTVS na nakrúcanie televíznej relácie pre deti DAJ SI ČAS. Relácia nie je o skúšaní vedomostí, ale o zábave, prostredníctvom ktorej chcú autori vzbudiť záujem o bohatú históriu Slovenska.

Prišli sme do RTVS s krásnymi transparentmi a odhodlaním uspieť čo najlepšie. Našimi súpermi boli žiaci zo ZŠ Želiezovce. Šťastena bola tentoraz na ich strane. Všetci súťažiaci si odniesli nezabudnuteľný zážitok zo samotného nakrúcania pod vedením režiséra, za pomoci asistentov, osvetľovačov, technikov a mnohých ďalších – nezvyčajná atmosféra.
Kto si chce pozrieť, ako sa našim deťom darilo, má možnosť 3.11.2018 od 9:05 hod na STV1.