Deň s hračkou

Hračka je už od nepamäti súčasťou detstva. A preto v piatok 26. októbra si mohli naši prváci priniesť do školy svoju obľúbenú hračku. Hračka bola po celý deň súčasťou ich vyučovania. Mali ju položenú na lavici a sledovala ako zvládajú čítať, písať a počítať. A tak zmenili svoje bežné vyučovanie na zážitkové vyučovanie. Každý žiak mohol v škole ukázať spolužiakom svoju obľúbenú hračku s ktorou sa doma rád hrá, s ktorou zaspáva, ktorá je jeho spoločníkom. Prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s históriou hračiek.     
Veríme, že toto zážitkové vyučovanie bolo nielen príjemné, ale aj obohatilo ich poznanie.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. 1. ročníkov