Kohútik jarabý

V mesiaci október sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „Kohútik jarabý.“ Naši žiaci si najprv na začiatku výtvarnej výchovy zaspievali slovenskú ľudovú pieseň „Kohútik jarabý nechoď do záhrady…“ a potom rôznymi technikami namaľovali dané zvieratko.

Krásne 2.miesto bolo udelené Viktórii Dikáczovej  z 1.B triedy.
Sladkú odmenu za krásne práce dostali aj žiaci:
1.A    Veronika Mančušková, Sarah Rebeca Sekerová
1.B   Viktória Dikáczová, Lenka Bednárová, Karin Sileská, Hana Csibrányiová
2.B  Boris Balogh, Sofia Paluková, Sofia Mančíková, Laura Varacová, Petra Cifrová, Lara Hrušková
2.C  Bianka Babicza
4.C  Martin Rosival, Vanessa Boháčiková, Carmen Dráfiová, Matúš Vozár, Ella Šutková
Všetkým žiakom  gratulujeme 🙂