Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 25. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Jedenásť žiakov preukázalo nielen odvahu vystúpiť súťažne pred odbornú porotu a svojich spolužiakov, ale aj výborné vedomosti zo slovenského jazyka.
Všetci si chceli overiť svoje schopnosti a zručnosti, ktoré spočívali v troch hlavných oblastiach:
– v písomnej časti, ktorá sa skladala z didaktického testu;
– v transformácii textu, v ktorej má žiak preukázať schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality;
– v ústnej časti, ktorá predstavovala zručnosti z rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli využiť znaky daného štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.
Žiaci si uvedomovali, že účasť v tejto súťaži je zároveň dobrou skúsenosťou pred blížiacim sa Testovaním 9.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavené vedomosti a víťazke držíme palce, aby nás úspešne reprezentovala v okresnom kole.

Výsledky školského kola:
1. miesto – Lea Kissová (9.C) – postup do okresného kola
2. miesto – Sebastián Szabó (8.C)
3. miesto – Aisha Gore (8.A)