Dopoludnie so starými rodičmi

Október je mesiac úcty k starším. Žiaci 2. ročníkov si v stredu 24-teho októbra pozvali do svojich tried starých rodičov, aby im prejavili úctu a vďaku.
Pripravili si pre nich krásne dopoludnie. Privítali ich pesničkami, básničkami a tančekom. Deti predstavili svojich starých rodičov v projekte ,, Moja babka a dedko “. Svoju lásku a vďaku im vyjadrili krásnymi slovami : ,, Ľúbim Ťa moja babka, si najlepší dedko na svete.” Starí rodičia odmenili svoje vnúčatá potleskom, úsmevom a kde tu im vypadla i slzička šťastia. Na záver v tvorivých dielňach za pomoci starých rodičov vyrábali  RODOSTROM.  Príjemnú atmosféru v triedach umocnili domáce koláčiky, za ktoré ďakujeme.

Milí starí rodičia, ďakujeme Vám, že ste medzi nás prišli a tešíme sa na stretnutie o rok.

Jana Zajíčková

Album s fotografiami nájdete TU!