Voľba povolania

V dňoch 4. a  5.10.2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili besedy k výberu strednej školy s odborným zamestnancom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania  Ing.Čerim. Cieľom aktivity bolo motivovať žiakov k zodpovednejšiemu prístupu k voľbe povolania a prejaviť u nich záujem o štúdium technických odborov. Zároveň ich oboznámil s podstatou duálneho vzdelávania a možnostiach uplatnenia na trhu práce. 

Mgr. Mária Luptáková