BE ACTIVE – Európsky týždeň športu 

sme u nás strávili rôznymi aktivitami. Boli určené nielen pre samotných žiakov, ale aj pre rodičov, priateľov a učiteľov našej školy. Športové aktivity sa začali aerobikom, ktorý predcvičovali naše šikovné deviatačky. Na cvičenie sa využila veľká prestávka a žiaci si zacvičili každý deň postupne po jednotlivých ročníkoch. V stredu 26.9.2018 bol pre žiakov 1-4. ročníka pripravený MINI SPARTAN RACE v areáli školy a pre žiakov 5.-9. ročníka SPARTAN RACE v areáli športovísk na Čerešňovej ulici. Odmenou za zvládnutie celej trate bol pamätný náramok.

Ďalšou aktivitou boli tradičné Jesenné kilometre s Nábrežnou (chôdza, beh, korčule, bicykel) na tratiach Nábrežná – Berek alebo Nábrežná – Zúgov:

Album z Jesenných kilometrov s Nábrežnou nájdete TU!

V rámci BE ACTIVE – európskeho týždňa športu sa 17 chlapcov a 16 dievčat zúčastnilo bedmintonového turnaja, ktorý sa konal 2. a 4.10.2018 v telocvični ZŠ Nábrežná. Z chlapcov si 1.miesto vybojoval David Makata z 8.A, na 2. mieste skončil Martin Masaryk z 9.A a 3.miesto patrí Brunovi Pirohárovi z 9.A. Z dievčat bola najúspešnejšia a 1.miesto získala Nina Višňovská z 9.A, 2.miesto si vybojovala Hana Halienková zo 7.A a tretia skončila Hana Višňovská z 8.A. Chlapcom aj dievčatám gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

Album z bedmintonového turnaja nájdete TU!

Podstatou nie je dosahovanie vrcholových výkonov, ale zapojiť sa do ponúknutej aktivity v rámci svojich možností a schopností, urobiť niečo pre svoje zdravie a spoznať nových priateľov.

Album s fotografiami nájdete TU!