Rozlúčka so školou

Rozlúčky bývajú rôzne – smutné i veselé. Tohtoročná naša rozlúčka s deviatakmi bola pekná, milá a veselá, teda presne ako naši deviataci. Konala sa v Dome MS v Nových Zámkoch dňa 27.6.2018. 

Nechýbali na nej  spomienky na začiatky, vrúcne poďakovania rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Triedne pani učiteľky predniesli charakteristiky na svojich žiakov a potom sa im prihovoril riaditeľ školy Mgr. Róbert Rudinský. Po príhovore nasledovalo predstavovanie žiakov jednotlivých tried. Každý z nich dostal knihu ako spomienku na roky strávené v základnej škole.

Žiačka 9.C Alexandra Mészárosová spríjemnila rozlúčkový deň hrou na klavíri a v závere si všetci žiaci spoločne zaspievali pieseň od Zuzany Smatanovej V dobrom aj v zlom.

Zamestnanci školy  si mohli vypočuť milé slová vďaky aj v mene rodičov v podaní Mgr. S. Schvábovej.

Milí naši deviataci, do ďalších rokov štúdia na strednej škole vám prajeme všetko dobré a nech naša základná škola zostane pre vás krásnou spomienkou na detstvo.

Album s fotografiami nájdete TU!