Ukážka práce pracovníkov RZP

V stredu 20. júna mohli žiaci druhých ročníkov spoznať prácu pracovníkov RZP – rýchlej zdravotnej pomoci.
Prišli k nám na nádvorie školy, kde žiakom ochotne ukázali interiér sanitky, prístroje, vybavenie, nosidlá ba na figuríne si mohli vyskúšať aj resuscitáciu. Aj touto formou si žiaci prehĺbili svoje vedomosti z Prvouky potrebné pre život. Zopakovali si ako správne telefonicky privolať RZP, ako komunikovať so záchranármi, ako zrozumiteľne a vecne sa vyjadrovať pri opise situácie, ktorá si vyžaduje ich pomoc.
Ďakujeme rodičovi p. Százovi a jeho kolegovi za ochotu, výbornú spoluprácu a ústretovosť pri množstve zvedavých otázok žiakov.

Album s fotografiami nájdete TU!

p.uč. Paulíková, Vavrová, Petíková