Medzinárodný úspech ZŠ Nábrežná 95

Kreativita a šikovnosť našich žiakov boli ocenené aj v zahraničí. 
V rámci medzinárodného projektu eTwinning sme opäť nadviazali spoluprácu so Základnou školou SOFRONEA v Rumunsku. Výtvarnými prácami o prírode sme sa zapojili do medzinárodnej  výtvarnej súťaže „ Protect the nature – the green corridor of life.“ Táto súťaž bola schválená aj Ministerstvom školstva v Rumunsku. Ocenení boli jednotlivci aj kolektív triedy. Žiaci dostali diplom z Rumunska, ktorý ich veľmi potešil.

Ocenení jednotlivci :
Ema Prehodová  2.A
Margaréta Kramárová  2.A
Matej  Dékany  2.B
Kamila  Poláková  2.B
Kristína  Ficzová  2.C
Karin  Likerová  2.C

Ocenené kolektívy :
Za kolektívnu prácu – 2.A, 2.B, 2.C trieda

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme !

Mgr. Z.Petíková