Školský výlet našich druhákov v Bratislave

Vo štvrtok 14. júna žiaci druhých ročníkov boli na školskom výlete v Bratislave.
Cieľom výletu bolo navštíviť a z časti aj spoznať naše hlavné mesto Bratislavu. K tomu si prispôsobili aj  program. Na začiatku to bola krátka exkurzia autobusom po hlavnom meste. Žiaci videli najstaršiu univerzitu J. A. Komenského, pozorovali dopravné prostriedky električky, trolejbusy, autá, autobusy. Všetko bolo pre nich fascinujúce. Ďalej sa plavili  loďou po rieke Dunaj. Videli tri známe mosty cez rieku Dunaj, Bratislavský hrad, Slovenské  národné divadlo a taktiež navštívili prírodovedné múzeum. V múzeu si pozreli stálu expozíciu zvierat, minerálov a práve prebiehajúcu výstavu hudobných nástrojov.
Žiaci odchádzali domov plný zážitkov a nových poznatkov. Veríme, že časť z nich využijú aj na budúci školský rok, keď budú tretiaci na vyučovacích hodinách vlastivedy.

Album s fotografiami nájdete TU!

p. uč. Paulíková, Vavrová, Petíková