Mestské kolo olympiády AJ

Náš žiak Jakub Guľaš zo 4. B triedy sa dňa 6. júna zúčastnil Mestskej olympiády anglického jazyka pre žiakov 1. stupňa, ktorá sa konala po záštitou primátora mesta.
Jakubko vynikajúco obstál v písomnej aj ústnej časti testov, preukázal úžasnú jazykovú zdatnosť a komunikačnú zručnosť v anglickom jazyku. Získal najvyšší počet bodov a umiestnil sa na krásnom 1. mieste.
Jakubkovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov.

 Vyučujúca AJ – Mgr. Goriláková